Σκοπός

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του SAIL FOR PINK είναι η απομυθοποίηση του καρκίνου του μαστού, η διάδοση της αξίας της
έγκαιρης διάγνωσης και η ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερου κόσμου για τη μάχη ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού.

Με τα έσοδα του SAIL FOR PINK υλοποιούνται τα παρακάτω Προγράμματα Πρόληψης – Έγκαιρης Διάγνωσης μέσω των οποίων στοχεύουμε στην ενημέρωση, την ενίσχυση της γυναικείας ταυτότητας, την υποστήριξη και τη δημιουργική έκφραση στις γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού, την ενδυνάμωση και τη στήριξη των ασθενών αναφορικά με τα δικαιώματά τους.

 • Κλινική εξέταση Μαστού σε ανασφάλιστες γυναίκες
 • 10 Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Μελών
 • Πρόγραμμα ενημέρωσης για την Πρόληψη – Έγκαιρη Διάγνωση σε Νέους
 • Πρόγραμμα ενημέρωσης για την Πρόληψη – Έγκαιρη Διάγνωση σε Χώρους
 • Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Μελών
 • Ατομική Συμμετοχή
 • Ομαδική Συμμετοχή
 • Ιστιοπλοϊκά
 • Συμμετοχή ως Εθελοντής/τρια

   Προσθέστε τα άτομα της ομάδας σας

     ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

     >