Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ADMINISTRATIVE ASSISTANT

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσ/νικης είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο έχει ως στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη των γυναικών που νοσούν αλλά και την προώθηση της πρόληψης – ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, μέσα από τη λειτουργία πολλών προγραμμάτων.

Αναζητούμε να εντάξουμε στην οικογένεια του Συλλόγου μας νέα συνεργάτη με θετική διάθεση, οργανωτικές ικανότητες & όρεξη για μάθηση. Πρόκειται για ένα κομβικό ρόλο στο Σύλλογο, μέσα από τον οποίο δίνεται η ευκαιρία να ασχοληθεί με μία σειρά από ενδιαφέροντα έργα και προγράμματα, να γνωρίσει μέλη & επιστημονικό προσωπικό και
πιο σημαντικό να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση του έργου μας.

Περιγραφή θέσης
➔ Ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων & προωθητικών ενεργειών του Συλλόγου (website, social media posts, επιστολές κλπ)
➔ Βασική διαχείριση οικονομικών σε συνεργασία με το Λογιστήριο (τιμολόγια, πληρωμές, έσοδα, αρχειοθέτηση)
➔ Πλήρης διοικητική υποστήριξη Συλλόγου (Πρωτόκολλο, αλληλογραφία, reception κτλ)
➔ Τήρηση και ανανέωση αρχείου μελών & συνδρομών


Απαραίτητα Προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
– Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον 2 χρόνια
– Γνώσεις MS Office, διαχείριση Social Media (facebook/instagram) & διαχείριση ιστοσελίδας (WordPress)

Επιθυμητά Προσόντα:
– Πτυχίο Διοίκησης/Οικονομικών/Πληροφορικής
– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Γνώσεις επεξεργασίας εικόνας

Στείλτε το σύντομο βιογραφικό σας μέχρι 10/4 στo email:
almazoisthessalonikis@gmail.com με τίτλο: Administrative Assistant – Ονοματεπώνυμο

ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

>