ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο των μέτρων κατά της διασποράς της covid-19 λοίμωξης, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.4753/20 (ΦΕΚ227/Α΄/18.11.2020), σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και των γενικών συνελεύσεων μετόχων ή εταίρων οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας  με τηλεδιάσκεψη, από την ημερομηνία λήξης της παρ.2, του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.03.20 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/20(ΦΕΚ83/Α΄/10.04.20), έως την 28η Φεβρουαρίου 2021,

Καλούμε τα μέλη στη 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ δια τηλεδιάσκεψης την 20η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Σάββατο  και ώρα 05:00 μμ.

Σχετικό link θα σας αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Θέμα 1ο: «Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων έτους 2020, συζήτηση επ’ αυτής και έγκρισή της»
 • Θέμα 2ο: «Ανάγνωση 2ης Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικ. έτους 2020,   Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2020,συζήτηση επ’ αυτού κα έγκρισή του καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε οικονομική – διαχειριστική ευθύνη»
 • Θέμα 3ο: «Παρουσίαση της εισηγητικής έκθεσης έτους 2021, συζήτηση επ’ αυτής και έγκρισή της»
 • Θέμα 4ο: «Παρουσίαση του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2021, συζήτηση επ’ αυτού και έγκρισή του»
 • Θέμα 5ο: «Προτάσεις-συζήτηση θεμάτων (πλην των προ-εγκριθέντων)»

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) πλέον ενός, των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7α του κεφ. ΑΠΑΡΤΙΑ,  του  ισχύοντος καταστατικού.

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μετά την 1η Ιουλίου 2020 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4Α/β του ισχύοντος καταστατικού έως και την ημέρα σύγκλησης της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7α του κεφ. ΑΠΑΡΤΙΑ του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021, διαδικτυακά, με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 05:00 μμ.

Σας επισημαίνουμε ότι για τη δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7α του κεφ. ΑΠΑΡΤΙΑ του ισχύοντος καταστατικού.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

Τα παρόντα (δια τηλεδιάσκεψης) μέλη, καλείστε να συμπληρώσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, (συν. 1),  που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ πραγματοποίησης της Γ.Σ. και πριν τη λήξη της ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ στην 17ης Τακτική Γενική Συνέλευση

Για να συμμετάσχετε στη Γ.Τ.Σ. που έχει οριστεί στις 20.02.20 κι ώρα 17.00 θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει εκ των προτέρων την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Zoom.

Τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη για το έτος 2020 θα λάβουν 2 μέρες πριν τη Γ.Σ. στο email που έχουν δηλώσει στο Σύλλογο, τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο μέσω του οποίου θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στη συνέλευση. Η εξόφληση της συνδρομής μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα της Γ.Σ, αλλά για τη συμμετοχή σας απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης της συνδρομής μέσω email στο breastcathes@gmail.gr το αργότερο τρεις ώρες πριν την έναρξη της Γ.Σ.

Προσοχή:

 • Κατά τη σύνδεσή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Zoom είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ώστε ο διαχειριστής να μπορέσει να σας αναγνωρίσει ως μέλη του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης και να σας επιτρέψει την είσοδο.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τ.Γ.Σ., είναι απαραίτητο οι κάμερες να είναι ανοιχτές και να φαίνεται το πλήρες ονοματεπώνυμό σας προκειμένου να διασφαλιστεί η ταυτοπροσωπία των συμμετεχόντων και να εξασφαλιστεί η νομότυπη, ονομαστική συμμετοχή σας στις ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν.

Η συνέλευση θα καταγραφεί για λόγους που αφορούν τα πρακτικά.

Συστήνεται να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Zoom 30΄ λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της Γ.Σ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Τ.Γ.Σ. οι κάμερες θα πρέπει να είναι ανοιχτές, ώστε να διασφαλιστεί η ταυτοπροσωπία των συμμετεχόντων.

Για την ομαλότερη διεξαγωγή και την αποφυγή παρεμβολών, τα μικρόφωνά σας θα τεθούν σε σίγαση (mute) από τον διαχειριστή. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο ερώτημα μπορείτε:

 • να σηκώσετε εικονικά το χέρι σας χρησιμοποιώντας την λειτουργία “Raise Hand” ώστε ο διαχειριστής να σας δώσει τον λόγο, ανοίγοντας το μικρόφωνο σας ή
 • να υποβάλλεται το σχετικό ερώτημα γραπτά μέσω του παραθύρου συνομιλίας (Chat)

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΊΑΣ

 • Πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το Έντυπο ψηφοφορίας Γ.Σ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLMNZG5lEskJW_Ntwi-wK2_21trJee6lvZqI3IsA_Tn_dG1Q/viewform?usp=sf_link
 • Δηλώνετε το όνομα και το επώνυμό σας,
 • Τα θέματα που τίθενται προς ψηφοφορία είναι τα: Νο 1, Νο 2, Νο3 και Νο 4.
 • Στο Θέμα Νο 5, έχετε τη δυνατότητα να γράψετε οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνετε πως πρέπει να συζητηθεί στην διάρκεια της ΓΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Η Πρόεδρος, Κυριακούλα Δερεκενάρη

Η Γεν. Γραμματέας, Ανδρομάχη Αθηναίου

ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

>