ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2021

O Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, υλοποιεί το Πρόγραμμα «Γενετική Συμβουλευτική και Ανάλυση», ένα πρόγραμμα δωρεάν γενετικού ελέγχου για γυναίκες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ορίζονται στην υλοποίηση του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν σε μέλη του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Μέσω του Προγράμματος, γυναίκες που έχουν ήδη βιώσει την εμπειρία καρκίνου του μαστού έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν γενετικό έλεγχο για τυχόν γονιδιακή μετάλλαξη που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του μαστού και ωοθηκών.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι γυναίκες – μέλη του Συλλόγου:

  • ενημερώνονται για τον γονιδιακό έλεγχο και τη σημασία του
  • πραγματοποιούν συνάντηση με γενετιστή για τη λεπτομερή λήψη ιστορικού
  • έχουν ατομικές συναντήσεις με ψυχολόγο, προκειμένου να διερευνηθεί το κίνητρό τους και η ψυχολογική τους κατάσταση, καθώς και να εκτιμηθεί ο τρόπος διαχείρισης των πιθανών αποτελεσμάτων
  • ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από διεπιστημονική ομάδα η οποία θα αποτελείται από παθολόγο-ογκολόγο και γενετιστή/γενετίστρια, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για τη διεξαγωγή του προγράμματος
  • συναντώνται με την ψυχολόγο του Συλλόγου μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Στις γυναίκες που θα βρεθούν θετικές στο γονιδιακό έλεγχο δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν δωρεάν 3 επιπλέον μέλη της οικογένειάς τους.

Αιτήσεις συμμετοχής:

Για την ένταξη στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές αιτήσεις από 13 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2021, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10πμ. – 3μμ, τηλεφωνικά στην κοινωνική λειτουργό του Συλλόγου, κυρία Διονυσία Λίβα, στο 210 8815444.

Κριτήρια συμμετοχής:

ΑΞΟΝΑΣ 1

40 γονιδιακοί έλεγχοι σε ασθενείς-μέλη του Συλλόγου με πρώιμο καρκίνο μαστού που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, ιεραρχικά:

  1. Τρεις (3) πρωτοπαθείς καρκίνοι του μαστού/ή των ωοθηκών πριν από την ηλικία των 50 ετών σε συγγενείς ά και β΄ βαθμού από την ίδια πλευρά της οικογένειας (προϋπόθεση η εξεταζόμενη να έχει νοσήσει από καρκίνο του μαστού)
  2. Νεαρή ηλικία διάγνωσης διηθητικού καρκίνου του μαστού πριν την ηλικία των 40 ετών, ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού.

Σημειώνεται ότι θα επιλεγούν όλες οι γυναίκες που πληρούν το κριτήριο (α) και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθεί διαλογή των γυναικών που πληρούν το κριτήριο (β), με βάση τις ιστοπαθολογικές διαγνώσεις, το οικογενειακό ιστορικό και κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.

ΑΞΟΝΑΣ 2

10 γονιδιακοί έλεγχοι σε ασθενείς με διάγνωση τριπλά αρνητικού μεταστατικού καρκίνου μαστού κάτω των 60 ετών που βρίσκονται σε πρώτη γραμμή θεραπείας (κατά τη δήλωση της αίτησης, χρειάζεται και η ταυτόχρονη προσκόμιση παραπεμπτικού από τον θεράποντα ιατρό)

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ολοκληρώνονται με τη συμπλήρωση των πρώτων 10 θέσεων του προγράμματος.


Συνολικά, σύμφωνα με τον Άξονα 1 και Άξονα 2, θα διεξαχθούν 50 γονιδιακοί έλεγχοι.

Για τις γυναίκες που θα βρεθούν θετικές στον γονιδιακό έλεγχο δίνεται η δυνατότητα να εξεταστούν δωρεάν 3 επιπλέον μέλη της οικογένειάς τους.

Όλες οι διαγνώσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με την αντίστοιχη ιστολογική έκθεση.

Σημαντικό: Η πλήρωση των παραπάνω κριτηρίων αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα αλλά δεν προεξοφλεί την επιλογή της.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και τα αποτελέσματα του γονιδιακού ελέγχου, θα παραμείνουν απόρρητα.

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: 210 8815444, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10πμ. – 3μμ

ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

>