ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Πολλή δύναμη και αγάπη για όλες μας που δίνουμε μεγάλο αγώνα.

Η ελπίδα η πιο σημαντική από όλα για εμάς και τους δικούς μας.

>