ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  (GDPR – ΕΕ 2016/679), ο οποίος  τέθηκε σε  εφαρμογή στις  25 Μαΐου 2018,  σας ενημερώνουμε  πως ανανεώσαμε τους  όρους και την πολιτική της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων εγγραφής ως μέλη του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής».

 1. Συλλογή κι Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατά την υποβολή των αιτήσεων για να γίνετε μέλη του συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», γίνεται συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία ζητούνται για την εγγραφή σας ως μέλη.Για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα δίνετε κατά την εγγραφή σας την ελεύθερη συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα, για την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν στην υγεία σας, αυτή διενεργείται στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων του Συλλόγου και αφορά αποκλειστικά τα μέλη αυτού.

 • Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η συλλογή κι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται αποκλειστικά για την ενημέρωση και ενσωμάτωση σας  ως μέλη στις ενέργειες και διαδικασίες του Συλλόγου όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά και στο καταστατικο του συλλόγου μας.

 • Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα στοιχεία των μελών που εγγράφονται στον Σύλλογό μας δεν διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο, για κανένα λόγο. Κατ’ εξαίρεση δυνάμει των σχετικών διατάξεων του νόμου, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ζητηθεί, τα στοιχεία αυτά θα διαβιβαστούν τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Κατά τα λοιπά, μόνο κατόπιν αιτήματος σας είναι δυνατόν τα στοιχεία σας να διαβιβαστούν σε τρίτους.

 • Διάρκεια Διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα σας ως μελών του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του Μαστού  «Άλμα Ζωής» διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να είστε μέλη του Συλλόγου αυτού.

 • Δικαιώματα Μελών

Ο Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης διασφαλίζει τα δικαιώματα των μελών του όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν :

  1. την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και ο Σύλλογος έχει στην κατοχή του κι επεξεργάζεται
  2. την διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή
  3. την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν
  4. την διαθεσιμότητα και την φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, δηλαδή την μεταφορά των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορά σε τρίτο καθώς και να σταματήσει ο Σύλλογος να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν
  5. Να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.Στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης τους θα πρέπει να διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, με την νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκλησή της συγκατάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι κάποιο δικαίωμά σας καταπατάτε, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

>