Πανελλήνιος Σύλλογος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
“ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ”

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» είναι Μη Κερδοσκοπικό  Σωματείο και ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες που είχαν βιώσει προσωπικά τον καρκίνο του μαστού.  Η μοναδικότητα του έγκειται στο ότι τα μέλη του, οι εθελόντριές καθώς και τα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου είναι γυναίκες με καρκίνο του μαστού.
Το σύνθημά μας στο «Άλμα Ζωής» είναι η «ζωή με ποιότητα».

Έμπειροι ψυχολόγοι –  ψυχοθεραπευτές και κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να στηρίξουν τόσο την ίδια τη γυναίκα όσο και  τα μέλη της οικογένειάς της δωρεάν για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, με στόχο τη βελτίωση της  ποιότητας ζωής.

Ο Σύλλογος οργανώνει τα προγράμματά του γύρω από τρεις βασικούς άξονες:

  1. κάθε γυναίκα που νοσεί να έχει τη ​ψυχοκοινωνική στήριξη​ που έχει ανάγκη σε οποιαδήποτε  περιοχή της Ελλάδας κι αν βρίσκεται,
  2. κάθε γυναίκα που νοσεί να έχει ​πλήρη και έγκυρη ενημέρωση ​για όλα τα θέματα που την  αφορούν και
  3. να μειωθούν οι θάνατοι από την ασθένεια ως αποτέλεσμα της ​έγκαιρης διάγνωσης​.

Για την επίτευξη των στόχων του ο Σύλλογος οργανώνει μια σειρά προγραμμάτων ανά άξονα. Πιο  συγκεκριμένα στο Σύλλογο υλοποιούνται τα εξής προγράμματα:

ΑΞΟΝΑΣ Ι, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

– Ατομική Συμβουλευτική 
Κάθε γυναίκα με καρκίνο του μαστού, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς της, μπορεί να  κάνει ατομική ψυχοθεραπεία με ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια του Συλλόγου, προκειμένου  να αντιμετωπίσει την κρίση που επιφέρει η διάγνωση, να διαχειριστεί τα δυσάρεστα  συναισθήματα και να αποκτήσει καλύτερη ποιότητα ζωής.
– Ομαδική Ψυχοθεραπεία
Ο Σύλλογος “Άλμα Ζωής”, προκειμένου να καλύψει οποιεσδήποτε ανάγκες έχει η γυναίκα  που νοσεί οργανώνει τα παρακάτω ομαδικά ψυχοθεραπευτικά προγράμματα: 1. Ομάδα  Διαχείρισης Άγχους, 2. Ομάδα Αυτογνωσίας, 3. Ομάδα Οριοθέτησης και Επικοινωνίας.
– Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης – 210 8 253 253 
Με στόχο την παροχή πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης στη γυναίκα με καρκίνο του  μαστού, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, ο Σύλλογος έχει οργανώσει από το 2006 τηλεφωνική  γραμμή στήριξης που στελεχώνεται από ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια.
– Οργανωμένη Αλληλοβοήθεια 
Ο Σύλλογος εφαρμόζει αποκλειστικά στην Ελλάδα το Διεθνές Εθελοντικό Πρόγραμμα «Reach  to Recovery» για τη στήριξη γυναικών με καρκίνο μαστού. Μια γυναίκα που έχει βιώσει την  εμπειρία του καρκίνου μαστού, δίνει το χρόνο και την εμπειρία της και εκπαιδεύεται από  επαγγελματίες ψυχικής υγείας, για να βοηθήσει και να υποστηρίξει μια άλλη γυναίκα που  αντιμετωπίζει την ίδια πρόκληση. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 19 νοσοκομεία της Αττικής,  όπου διακινούνται πάνω από 10.000 έντυπα ετησίως.

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ

– Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων “ΑποφασίΖΩ γιατί ΓνωρίΖΩ”
Με στόχο την ενημέρωση των ασθενών για όλα τα θέματα που αφορούν στην ασθένειά  τους, το «Άλμα Ζωής» διοργανώνει έναν κύκλο δέκα τρίωρων εκπαιδευτικών σεμιναρίων με  διαφορετική κάθε φορά θεματολογία. Ειδικός επιστήμονας εμβαθύνει στο εκάστοτε θέμα
και δίνει την ευκαιρία στις συμμετέχουσες να λύσουν πιθανές απορίες μέσα από μια  εποικοδομητική συζήτηση.
– Δικαιώματα Ασθενών 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Συλλόγου σε συνεργασία με τα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία της  χώρας έχει ολοκληρώσει μια καταγραφή σχετικά με τις παροχές και τις ασφαλιστικές  καλύψεις, τα εργασιακά και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα της ασφαλισμένης με καρκίνο  του μαστού.

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗς ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

– Αγώνας Δρόμου Greece Race for the Cure®
Ο Σύλλογος διοργανώνει τον Αγώνα Δρόμου και περιπάτου Greece Race for the Cure® σε  συνεργασία με την Οργάνωση Susan G. Komen for the Cure®, στην Ελλάδα. Πρόκειται για  την πιο αναγνωρισμένη και επιτυχημένη ενέργεια διεθνώς με στόχο την ευαισθητοποίηση  και την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για την ασθένεια και τις μεθόδους έγκαιρης  διάγνωσής της.
– Ενημερωτικές Ομιλίες
Στόχος του Συλλόγου είναι να συμβάλει, ώστε να μειωθούν οι θάνατοι από την ασθένεια. Και  αυτό μπορεί να συμβεί, μόνο ως αποτέλεσμα της έγκαιρης διάγνωσης. Για το λόγο αυτό  διοργανώνει πανελλαδικά επιστημονικές ενημερωτικές ομιλίες σε δήμους της περιφέρειας ή  σε κλειστά συστήματα (εταιρείες, εργοστάσια κλπ).
– Οι νέοι ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με άμεσους και έμμεσους στόχους. Ο άμεσος στόχος αφορά  στην ευαισθητοποίηση των νέων για τον καρκίνο του μαστού, την ενημέρωσή τους για την  ασθένεια και τις μεθόδους πρόληψης-έγκαιρης διάγνωσής της, τη διόρθωση εσφαλμένων  αντιλήψεων σχετικά με τη νόσο και την κινητοποίησή τους για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Το  πρόγραμμα υλοποιείται σε μαθητές λυκείου και σε φοιτητές (σε συνεργασία με τις  αντίστοιχες δομές) από ψυχολόγους-ψυχοθεραπευτές μέσα στα πλαίσια ενός δίωρου  σεμιναρίου διαδραστικού χαρακτήρα. Ο έμμεσος στόχος του προγράμματος έγκειται στην  ενημέρωση για την ασθένεια και τις μεθόδους έγκαιρης διάγνωσής της, μέσω ειδικού  έντυπου υλικού, των ενηλίκων γυναικών που έρχονται σε επαφή με τους μαθητές/φοιτητές.

Στα πρότυπα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» λειτουργούν  το «Άλμα Ζωής» στο Νομό Αχαΐας με έδρα τη Πάτρα και το «Άλμα Ζωής» στο Νομό Θεσσαλονίκης  με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • Διεθνές Πρόγραμμα Στήριξης των Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Reach to Recovery,  www.uicc.org
  • Διεθνής Ένωση κατά του Καρκίνου (UICC), ​www.uicc.org
  • Susan G. Komen for the Cure, ​www.komen.org
  • Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καρκίνο του Μαστού (Εuropa Donna),  www.europadonna.com.cy
  • Ευρωπαϊκή Ένωση Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος (ESMO), www.esmo.org

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού  «Άλμα Ζωής», επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, ​www.almazois.gr

ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

>