ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, σας ενημερώνουμε για τους όρους και την πολιτική της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων εγγραφής ως μέλη του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης.

 1. Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατά την υποβολή των αιτήσεων με σκοπό για να γίνετε μέλη του «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσ/νίκης, γίνεται συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία ζητούνται για την εγγραφή σας ως μέλη. Για την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα δίνετε κατά την εγγραφή σας την ελεύθερη συγκατάθεσή σας.

 1. Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η συλλογή καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται αποκλειστικά για την ενημέρωση και ενσωμάτωση σας ως μέλη στις ενέργειες και διαδικασίες του Συλλόγου όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά και στο καταστατικο του συλλόγου μας.

 1. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα στοιχεία των μελών που εγγράφονται στον Σύλλογό μας δεν διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο, για κανένα λόγο. Κατ’ εξαίρεση δυνάμει των σχετικών διατάξεων του νόμου, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ζητηθεί, τα στοιχεία αυτά θα διαβιβαστούν τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Κατά τα λοιπά, μόνο κατόπιν αιτήματος σας είναι δυνατόν τα στοιχεία σας να διαβιβαστούν σε τρίτους.

 1. Διάρκεια Διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα σας ως μελών του«Άλμα Ζωής» Ν. Θεσ/νίκης διατηρούνται κατά το χρονικό διάστημα που συνεχίζετε να είστε μέλη του Συλλόγου αυτού.

 1. Δικαιώματα Μελών

Ο Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσ/νίκης διασφαλίζει τα δικαιώματα των μελών του όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

 • την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και ο Σύλλογος έχει στην κατοχή του κι επεξεργάζεται.
 • τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή.
 • τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.
 • τη διαθεσιμότητα και την φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, δηλαδή την μεταφορά των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορά σε τρίτο καθώς και να σταματήσει ο Σύλλογος να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.
 • Να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.Στην περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης τους θα πρέπει να διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, με την νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκλησή της συγκατάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι κάποιο δικαίωμά σας καταπατάται, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο Σύλλογος και οι δικαιοπάροχοί του κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλου του περιεχομένου υλικού του ιστοτόπου almazoisthes.gr. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται.

Απαγορεύονται ρητώς τα ακόλουθα:

 • Αναδημοσίευση υλικού από το almazoisthes.gr, εκτός αν αναφέρεται ρητά η πηγή
 • Πώληση ή ενοικίαση υλικού από το almazoisthes.gr
 • Αναπαραγωγή ή αντιγραφή υλικού από το almazoisthes.gr, εκτός αν αναφέρεται ρητά η πηγή
 • Αναδιανομή περιεχομένου από το almazoisthes.gr

Μέρος της ιστοσελίδας προσφέρει την ευκαιρία σε χρήστες να μοιράζονται προσωπικές τους ιστορίες (ανώνυμα ή και επώνυμα, σε περίπτωση που το επιθυμούν, αλλά πάντα με την προϋπόθεση ότι ο Σύλλογος θα γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία τους) με τους επισκέπτες του. Με βάση τους ισχύοντες νόμους και στο βαθμό που επιτρέπεται, η δημοσίευση των ιστοριών στον ιστότοπο του Συλλόγου γίνεται με την απόλυτη συγκατάθεση του συγγραφέα της κάθε ιστορίας. Το Άλμα Ζωής Ν. Θεσ/νίκης δεν προβαίνει σε καμία επεξεργασία στις συγκεκριμένες ιστορίες. Οι ιστορίες αυτές εκφράζουν τα άτομα που τις μοιράζονται με τον Σύλλογο και αποτελούν απόψεις τους. Κατά συνέπεια, ο Σύλλογος δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια προκληθεί ως αποτέλεσμα χρήσης/επαναδημοσίευσης των ιστοριών αυτών από τρίτους.

Ο Σύλλογος με βάση τα παρακάτω κριτήρια διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει όλες τις ιστορίες που μας αποστέλλονται, πριν την δημοσίευσή τους:

 • Οι ιστορίες δεν προσβάλλουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε κάνουν χρήση άνευ αδειοδότησης εμπορικών σημάτων τρίτων μερών.
 • Οι ιστορίες δεν περιέχουν δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή με άλλο τρόπο παράνομο υλικό που αποτελεί εισβολή της ιδιωτικής ζωής.
 • Οι ιστορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε διαφημιστική προώθηση επιχειρήσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων, παράνομων δραστηριοτήτων, διαφόρων εθίμων.
 • Παραχωρείτε στον Σύλλογο μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης/αναπαραγωγής των ιστοριών σας, σε οποιοδήποτε άλλη μορφή ή μέσο επικοινωνίας.

ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

>