• Ποια είδη αποκατάστασης υπάρχουν;
  • Τι είδους πλαστική αποκατάσταση είναι καταλληλότερη για μένα;
  • Ποια είναι η διαδικασία;
  • Θα αφήσει κάποιο σημάδι;
  • Μετά την επέμβαση θα μπορώ να επιστρέψω στις καθημερινές μου συνήθειες; Πόσο σύντομα;
>