• Τι είδους καρκίνο έχω; Ποιο είναι το επιστημονικό του όνομα;
  • Έχει εξαπλωθεί ο καρκίνος πέρα από το σημείο που εντοπίζεται;
  • Εάν έχει εξαπλωθεί, πόσο έχει εξαπλωθεί και τι εξετάσεις χρειάζεται να γίνουν για να εντοπισθεί η εξάπλωση;
  • Έχουν διηθηθεί οι λεμφαδένες της μασχάλης; Πόσοι;
  • Σε τι στάδιο είναι ο καρκίνος που έχω; Τι σημαίνει αυτό το στάδιο για την πορεία της υγείας μου;
  • Υπάρχει σε εξέλιξη κάποια κλινική μελέτη, στην οποία θα μπορούσα να ενταχθώ;
>