• Πώς γίνεται η ακτινοθεραπεία;
  • Πόσο καιρό θα διαρκέσει;
  • Πόσο κρατάει η κάθε συνεδρία και πόσο συχνά θα γίνεται;
  • Θα είναι απαραίτητο να συνοδεύομαι από κάποιον δικό μου στη θεραπεία;
  • Πώς θα ξέρουμε αν η ακτινοθεραπεία είναι αποτελεσματική;
  • Τι μπορώ να κάνω προκειμένου να φροντίσω τον εαυτό μου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ακτινοθεραπεία;
  • Η θεραπεία θα επηρεάσει το δέρμα μου; Υπάρχει περίπτωση εγκαύματος;
  • Ποιες είναι οι παρενέργειες της ακτινοθεραπείας;
  • Υπάρχουν και μακροπρόθεσμες παρενέργειες;
  • Τι μπορώ να κάνω για να προστατευτώ και να αντιμετωπίσω τις παρενέργειες;
>