ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η διατροφή αποτελεί βασικό συστατικό της θεραπείας και αποκατάστασης του καρκίνου, καθώς βοηθά τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν καλύτερα την ασθένεια. Ωστόσο, δεδομένης της εστίασης στον καρκίνο και τη θεραπεία του, η διατροφή συχνά παραμελείται, αφήνοντας στους ασθενείς και 

τις οικογένειές τους αμφιβολίες, ερωτήσεις και την ανάγκη για πρακτική καθοδήγηση σχετικά με το πώς να τρώνε καλύτερα σε καθημερινή βάση, ειδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

Η διατροφή είναι ένα σημαντικό ζήτημα για τους ασθενείς με καρκίνο. Για τους ασθενείς, η λήψη οδηγιών από τους ειδικούς από νωρίς είναι καθοριστική για τη καλύτερη πορεία της θεραπείας και την ελαχιστοποίηση των παρενεργειών. Απαιτείται η ανάγκη για ενδυνάμωση ασθενών με καρκίνο και μια ενιαία προσπάθεια για την εφαρμογή των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών σε καθημερινές ογκολογικές ρυθμίσεις (www.essoweb.org). 

Πηγή: Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής ̈ Ν. Αχαΐας https://almazoispatras.gr/, Ανακτήθηκε από το​Nutrition: Crucial component for cancer treatment

ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

>