ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του Συλλόγου είναι η στήριξη της γυναίκας που νοσεί, αλλά και του οικείου οικογενειακού της περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού γυναικείου πληθυσμού για την αξία της πρόληψης – έγκαιρης διάγνωσης.

>