Γίνε μέλος

Εκπαίδευση

Οικογενειακή κατάσταση

Εκπαίδευση

Επάγγελμα

Γλώσσες

Στοιχεία επέμβασης

Τρόπος Καταβολής Εγγραφής (5€) και ετήσιας συνδρομής (20€)

Με την αίτησή μου αυτή, επιθυμώ να γίνω μέλος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Νομού Θεσσαλονίκης

  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Αρ.Λογαριασμού : 217/296302-73
  • Αlpha Bank - Αρ.Λογαριασμού: 480.00.2320.000387
* Παρακαλούμε αποστείλατε το αντίγραφο της απόδειξης στο φαξ 2310 285183

O Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Nομού Θεσσαλονίκης δηλώνει ότι τα παρόντα στοιχεία είναι εμπιστευτικά και δεν θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό