Επιδόματα - Παροχές

Στο portal του  Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους(http://portal.gsis.fr) μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη διαδικασία συνταξιοδότησης αλλά και το επίδομα ανικανότητας.      Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας και είναι ανάλογο του βαθμού μείωσης της ικανότητας για εργασία. Προσδιορισμός επιδόματος για ανικανότητα οφειλόμενη στην υπηρεσία Το επίδομα ανικανότητας για πάθημα το οποίο προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας υπολογίζεται σε ποσοστό του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ως εξής: Ανικανότητα Ποσοστό 25...

Διαβάστε περισσότερα