Φορτώνει...

Σχετικα με την ΕΛΛ.Ο.Κ.

Η ΕΛΛ.Ο.Κ. – Ελληνική Ομοσπονδία Καρκινου ιδρύθηκε για να ενώσει  τους ασθενείς και τους περιθάλποντές τους, τους επαγγελματίες υγείας, τις δομές υγείας, τους  πολιτικούς,  τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης, της πρόληψης του καρκίνου και της αποκατάστασης και επανένταξης στη κοινωνική ζωή και την εργασία των ατόμων με εμπειρία καρκίνου.

Τα Μέλη της ΕΛΛΟΚ είναι η δύναμη της φωνής των ασθενών σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΛΛΟΚ, ως μέλη γίνονται δεκτές οι Οργανώσεις Ασθενών με Καρκίνο, Εθελοντών, Οικογενειών και φίλων των ασθενών, καθώς και εκείνες που εκπροσωπούν τους Ανήλικους Ασθενείς με Καρκίνο, με έδρα στην Ελλάδα και οι οποίες έχουν νομίμως συσταθεί.

Οι σκοποί, οι δράσεις και το καταστατικό των μελών, θα πρέπει να συμφωνούν και να μην αντιβαίνουν τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία δεν παρεμβαίνει σε εσωτερικά ζητήματα των μελών της και σέβεται απόλυτα την αυτονομία τους.

Τα μέλη της ΕΛΛΟΚ σήμερα είναι 27 Σύλλογοι Ασθενών, Εθελοντών και Εκπροσώπων Παιδιών με Καρκίνο, ενώ και άλλοι σύλλογοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και βρίσκονται σε διαδικασία πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων για τη συμμετοχή τους.

Μοιράσου το: