Φορτώνει...

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑ