Αναπηρία

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ (ΦΕΚ Β 1753/4.5.2012) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ Οι παθήσεις του μαστού δύνανται να διακριθούν σε καλοήθεις και κακοήθεις. Α. Καλοήθεις παθήσεις: φλεγμονές ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (συμπληρώνεται από τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπό του)   ΑΜ ΚΕ.Π.Α. : Δε συμπληρώνεται το πεδίο αν υποβάλλεται για πρώτη φορά αίτηση σε ΚΕ.Π.Α. Μετά την υποβολή της αίτησης και της ηλεκτρονικής καταχώρησής της από την υπηρεσία, αποδίδεται κωδικός ΚΕ.Π.Α. ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στις επόμενες αιτήσεις. KE.Π.Α. (1): Συμπληρώνεται το σημείο ΚΕ.Π.Α. που υποβάλλεται η Αίτηση Αξιολόγησης (συνημμένος πίνακας σημείων ΚΕ.Π.Α.). Ημερομηνία: Συμπληρώνεται η ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Αξιολόγησης Αναπηρίας....

Διαβάστε περισσότερα